Sản phẩm ORGANIC

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC là hạt đậu nành thuần khiết có thể sử dụng làm sữa đậu nành, sữa chua đậu nành, đậu phụ và temple (bánh đậu nành lên men).

Our organic soy products

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC
Low-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC
Low-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC
Low-fat soy flour
More