Sản phẩm ORGANIC

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC là bột đậu nành được tách một phần chất béo, bột này được sử dụng trong công nghệ sản xuất bánh công nghiệp, mỳ Pasta, chế biến thịt. Nó cũng được dung để làm chất mang, chất độn trong bột gia vị. Loại bột này được dung để sung protein cho sữa lắc, thanh ngũ cốc dĩnh dưỡng.

Trong ngành công nghiệp dược phẩm, nó được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật. Một ứng dụng khác nữa đó là làm thức ăn cho cá và vật nuôi.

Our organic soy products

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC
Low-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC
Low-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA PUR ORGANIC
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC
Low-fat soy flour
More