Chế biến thịt

Trong chế biến thịt, các sản phẩm đậu nành của chúng tôi rất phù hợp để giảm hàm lượng thịt mà không ảnh hưởng đến hương vị hoặc kết cấu. Ngoài ra, chúng đóng vai trò là chất độn và chất mang trong hỗn hợp gia vị. Cụ thể, chúng tôi cung cấp các sản phẩm SOJA AUSTRIA sau đây cho ngành chế biến thịt:

SOJA AUSTRIA TSP – Các sản phẩm kết cấu
SOJA AUSTRIA PRO 50 – Soy flour
SOJA AUSTRIA PRO 50 ORGANIC – Soy flour

Bánh nướng
 

Mì ống
 

Bánh kẹo 
 

Chế biến thịt
 

Ẩm thực &
Dịch vụ ăn uống

Ăn chay &
Thuần chay

Ăn kiêng
 

Contact

Data Protection

5 + 7 =