Sản phẩm làm từ đậu nành

SOJA AUSTRIA PUR

SOJA AUSTRIA PUR là hạt đậu nành thuần khiết có thể sử dụng làm sữa đậu nành, sữa chua đậu nành, đậu phụ và temple (bánh đậu nành lên men).

Our soy products

SOJA AUSTRIA PAN
Enzyme-active full-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA SAN
Enzyme-inactive full-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA GRAN
Wholegrain soy grits
More

SOJA AUSTRIA BRAN
Premium-quality soy bran
More

SOJA AUSTRIA FLAKES
Premium-quality soy flakes
More

SOJA AUSTRIA SOY FLAVONES
Soy isoflavones
More

SOJA AUSTRIA PUR
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50
Low-fat soy flour
More