Sản phẩm làm từ đậu nành

SOJA AUSTRIA PRO 50

SOJA AUSTRIA PRO 50 là bột đậu nành được tách một phần chất béo, bột này được sử dụng trong công nghệ sản xuất bánh công nghiệp, mỳ Pasta, chế biến thịt. Nó cũng được dung để làm chất mang, chất độn trong bột gia vị. Loại bột này được dung để sung protein cho sữa lắc, thanh ngũ cốc dĩnh dưỡng.

Trong ngành công nghiệp dược phẩm, nó được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật. Một ứng dụng khác nữa đó là làm thức ăn cho cá và vật nuôi.

Our soy products

SOJA AUSTRIA PAN
Enzyme-active full-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA SAN
Enzyme-inactive full-fat soy flour
More

SOJA AUSTRIA GRAN
Wholegrain soy grits
More

SOJA AUSTRIA BRAN
Premium-quality soy bran
More

SOJA AUSTRIA FLAKES
Premium-quality soy flakes
More

SOJA AUSTRIA SOY FLAVONES
Soy isoflavones
More

SOJA AUSTRIA PUR
Purified whole soy beans
More

SOJA AUSTRIA PRO 50
Low-fat soy flour
More