GMO-free – Organic – Vegan

SOJA AUSTRIA hat sich auf den Vertrieb von gentechnikfreien Sojaprodukten in die ganze Welt spezialisiert. Wir haben einen festen Platz in den Rezepturen der bedeutendsten Nahrungsmittelunternehmen Europas.

SOJA AUSTRIA sản xuất những sản phẩm từ hạt đậu nành nguyên béo không bị biến đổi gen cho ngành ẩm thực. SOJA AUSTRIA là một trong những nhà sản xuất sản phẩm nguyên hạt đậu nành lớn nhất của Châu Âu.

Đậu nành

Texturized Soy

Full Fat Soy

100% GMO-free

Natural vegetable protein

Highest level certificates

Locally grown

High-quality, GMO-free raw materials for your industry

Bánh nướng
 

Mì ống
 

Bánh kẹo 
 

Chế biến thịt
 

Ẩm thực &
Dịch vụ ăn uống

Ăn chay &
Thuần chay

Ăn kiêng
 

Down-to-earthiness

Mối quan hệ của chúng tôi với người nông dân đã kéo dài nhiều thế hệ và sẽ kéo dài trong tương lai.

Down-to-earthiness

Mối quan hệ của chúng tôi với người nông dân đã kéo dài nhiều thế hệ và sẽ kéo dài trong tương lai.

SOJA AUSTRIA Vertriebs GmbH

Schloss Schönbrunn 80
1130 Wien (Vienna)
Österreich (Austria)
Tel: +43/1/8793434
Fax: +43/1/8793435
Mail: gmofree@soja.at